Zamknij

 

Pomimo tego, iż na rynku zadebiutowaliśmy w 2010 roku, to już zaufało nam wielu poważnych klientów, z którymi udało nam się zbudować trwałe relacje biznesowe oparte na wzajemnym zaufaniu. Od konkurencji odróżnia nas wiedza i wykształcenie w zakresie finansów i bankowości, co w połączeniu z backgroundem marketingowym pozwala nam na prowadzenie skutecznych działań IR i daje naszym klientom gwarancje pełnego profesjonalizmu.

 
DANKS S.A.

DANKS S.A.

Usługi księgowe

Geneza działalności Danksa sięga roku 1993, kiedy to powstała jednoosobowa firma, następnie zmieniająca kolejno formy prawne od spółki cywilnej, przez spółkę jawną (2002 rok) aż do spółki komandytowej (2006 rok). Od początku istnienia Danks specjalizował się w kompleksowym świadczeniu usług z zakresu księgowości i doradztwa finansowego w języku polskim i angielskim - przede wszystkim na rzecz podmiotów gospodarczych. Rozwój Spółki był wynikiem konsekwentnego poszerzania zakresu i podnoszenia jakości oferowanych usług poprzez rozbudowę zespołu specjalistów, zakup nowoczesnych programów informatycznych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu. Obecnie Danks świadczy usługi także na rzecz spółek zależnych od spółek zagranicznych, notowanych na światowych giełdach. Na rynku NewConnect firma zadebiutowała 17 maja 2011 roku. Do obrotu trafiło 577 057 praw do akcji serii B o wartości nominalnej 0,1 zł. Z przeprowadzonej wcześniej oferty prywatnej udało pozyskać się 1,73 mln zł.