Zamknij

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (29-09-2020r.)

Zarząd Spółki NewWebPR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Resorowej 28, 02-956 Warszawa, KRS 0000405033, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Resorowa 28, 02-956  Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9:00-16:00. Niniejsze Wezwanie jest 1 z 5.