Zamknij

Z nami wzrosną twoje akcje

IR to przede wszystkim budowanie zaufania do zarządu spółki wśród inwestorów. Zaufanie jest bardzo cenne zwłaszcza w trudnych chwilach, takich jak choćby obniżenie prognozy finansowej. Jest ono także potrzebne, gdy spółka już notowana na giełdzie planuje wtórną ofertę. Jeśli zarząd rozliczył się przed inwestorami ze środków, które mu powierzyli podczas IPO, wówczas dużo łatwiej jest pozyskać od nich kolejne fundusze na dalszy rozwój firmy.

 

Narzędzia IR to metody, które firmy mogą zastosować, aby komunikować się z istniejącymi i potencjalnymi inwestorami. Narzędzia IR są wykorzystywane głównie przez spółki publiczne - przedsiębiorstwa, których akcje są przedmiotem obrotu na zorganizowanych giełdach. Dobry wizerunek i przejrzysta kultura mogą pomóc firmie w rozszerzaniu bazy inwestorów, wzmocnieniu jej pozycji wśród dostawców i klientów, oraz przyczynić się do wzrostu wyceny rynkowej. Narzędzia IR takie jak konferencje prasowe, roadshows, sesje robocze, transmisje internetowe, dobrze napisane raporty kwartalne i miesięczne czy strona internetowa, umożliwiają prowadzenie całokształtu działań komunikacyjnych ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego. Strony internetowe spółek powinny być swoistego rodzaju platformą komunikacji, dającą możliwość szybkiego i bezpośredniego kontaktu z pracownikami spółki oraz pozwalającą inwestorom zdobywać informacje niezbędne w bardziej świadomym podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Działania w zakresie IR są bardzo dobrze postrzegane przez akcjonariuszy spółki, zapewniają przejrzystość i przewidywalność, a to jest jeden z elementów wpływających na decyzję o zainwestowaniu w akcje firmy.